Invento

24 teksty – auto­rem jest In­vento.

Wys­tar­czy trochę nat­chnienia, a cały świat w oczach się zmienia. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 grudnia 2010, 21:51

Wiem jak trud­no zmienić przyszłość, a co do­piero siebie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 listopada 2010, 20:32

A ty nag­le po­jawiłaś się jak anioł na niebie, a uciekłaś jak diabeł do piekieł. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 października 2010, 22:20

Gdy po­myśle o To­bie, mój hu­mor nag­le tonie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 października 2010, 20:44

Fil­my - to jak cześć teore­tyczna życia.
Tyl­ko tam może być tak kolorowo. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 października 2010, 16:23

Myślę, iż każdy człowiek dumę po­siada, lecz nie każdy nią włada. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 października 2010, 18:39

A gdy­bym miał Ciebie, byłabyś wszys­tkim cze­go potrzebuje. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 października 2010, 20:02

Świat widziany ser­cem nie jest tak sza­ry, jak widziany oczyma. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 października 2010, 20:44

Zy­cie nie jest bru­tal­ne czy sza­re, to my mu na­daje­my cha­rak­te­ru, nie ono nam. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 października 2010, 16:43

A wys­tar­czy ak­ceptac­ja włas­nej oso­by, a świat na­biera kolorów. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 października 2010, 17:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność